هدف از راه اندازی وب سایت شاج:

روستای شاج از توابع خراسان جنوبی شهرستان قاینات فاصله تقریبی با مرز افغانستان  150 کیلومتر با اب و هوای گرم خشک بیشتر محصولات این روستا زرشک و زعفران  می باشد و طبق ازمایشات انجام شده  بهترین زرشک منطقه با توجه به نوع خاک و اب دارا می باشد

زرشک و زعفران شاج

 

این وب سایت جهت حمایت از محصولات کشاورزان روستا و حذف دلال ها راه اندازی شده است

ما هرچه بیشتر تلاش میکنیم محصولات ارگانیک سالم تر و مرغوب تر بدست شما مصرف کننده عزیییز برسانیم

با حمایت های شما عزیییزان محصولات جدیدتر و صنایع دستی به فروشگاه اضافه خواهد شد

متاسفانه این فرم ارسال ها جدید را نمی پذیرد.