موقیعیت جغرافیایی شاج

این روستا واقع در خراسان جنوبی شهرستان قاینات بخش زهان می باشد

روستا از شرق تا مرز افغانستان 113 کیلومتر تا مرکز استان (بیرجند)97 کیلومتر وتا مشهد 400 کیلومتر فاصله دارد.

روستای شاج

موقعیت مکانی

روستای شاج از موقعیت مکانی در پایه کوه قرار گرفته و در قسمت پایین روستا درختان زرشک قرار دارد و در قسمت غربی آن یک سد خاکی با ظرفیت 2 میلیون مترمکعب آب قرار دارد

جمعیت روستای شاج

روستای شاج  سال 85 جمعیت بیش از 275 نفر داشت که در سال 1390 به 183 نفر رسیده که عواملی زیاد در این مهاجرت نقش داشته اند که از جمله :

 • خشکسالی های پی در پی
 • نبود امکانات رفاهی
 • نبود شغل و کارآفرینی
 • عدم حمایت مسئولین از کشاورزان و قالیبافان روستای شاج
 • و …

 

امکانات فعلی روستای شاج

 

محصولات روستای شاج

مشکلات فعلی روستای شاج

 • آسفالت نامناسب روستا هم از طرف اوجان هم از طرف افین
 • عدم حمایت از زرشک کاران روستای شاج – بیمه کردن درختان زرشک – آموزش درست داشت – دادن وام جهت آبیاری قطره ای
 • عدم حمایت از فرشبافان
 • نبود اینترنت پرسرعت با توجه به آموزش آنلاین مدارس
 • نبود خانه بهداشت
 • و …

مسجد روستای شاج

مسجد جید روستای شاج پس از زلزله سال 1391 توسط یک خیر به مساحت 240 متر در بهترین نقطه روستا ساخته شد و نمایی زیبا به این روستا داده است.

مسجد و حسینه امام علی شاج